Kontakt

ADRES

BCS TRADING
ul. Mikołajczyka 63A
41-200 Sosnowiec

KONTAKT

tel.: 32 290 43 40 lub 609 800 888
mail: biuro@silniki.com.plWyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w powyższym formularzu w celu kontaktu zwrotnego ze mną.

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych w powyższym formularzu będzie BCS TRADING Iwona Makowska z siedzibą 41-200 Sosnowiec, ul. Mikołajczyka 63A, NIP 644-103-60-36. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu kontaktu zwrotnego z Tobą. Twoje zapytanie i korespondencja z Tobą może zostać zarchiwizowana. Twoje dane, będą przechowywane w bazie tej strony internetowej przez czas jej funkcjonowania, Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 16-21 RODO. W każdej chwili będziesz mógł usunąć konto. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skontaktowania się z nami.